Irisea
Bewustzijn is de volgende stap in de menselijke evolutie
Irisea
Over Irisea:

Irisea, ofwel Iris Barkhuysen, heeft altijd in de twee uitersten geopereerd. Zowel heeft zij veel werk als consultant binnen de ICT-sector gedaan, alsmede een jarenlange zoektocht en ontwikkeling naar zingeving en verdieping vanuit een diep weten dat zij al vanaf haar jeugd bezit. Iris is de auteur van het boek Diamant Licht Bewustzijn.

Vanaf haar vroege jeugd heeft Irisea al contact met 'andere' werelden. Zij spreekt vanaf haar 6e jaar vloeiend engels en schreef het op haar 9e , kennis die haar in overdracht met andere bewustzijnslagen is doorgegeven. Vanaf haar vroege jeugd viel ze al op door het enthousiasme en licht dat ze uitstraalde waardoor ze als kind al als 'diamant' werd aangesproken. Haar verbinding en kennis van een wereld met meer kennis en inzicht in ons menselijk brein en bewustzijn, hebben uiteindelijk geleid tot het delen van haar kennis in een boek, wat in 2009 onder de titel 'Diamant Licht Bewustzijn' is uitgebracht. Ze heeft hiervoor de wereld afgereisd naar kennis en informatie over deze vergeten kennis van 'Licht', trialiteit en het belang ervan in deze tijd.

Irisea is een leidende autoriteit in het onderzoek en de kennis van de rol van licht op ons bewustzijn. Haar kennis lijkt uit een innerlijke verbinding te blijven stromen en uitbreiden. Een ontmoeting met haar maakt lichter en verlicht processen en situaties. Ze een pionier op het gebied van bewustwording en belichting van aspecten van mensen en organisaties. Zij biedt tools om meer vanuit een breder bewustzijn, een heldere gevoelsbasis en sterke verbinding vanuit het hart te opereren in het zakelijk als ook het persoonlijke leven. Haar kennis biedt meer balans in de manier van samenwerken.

Irisea deelt vanuit ervaring als consultant binnen de ICT-sector, alsmede de kennis van haar zoektocht en ontwikkeling naar bewustwording en de rol van licht op ons welzijn. Deze twee werelden zijn samengekomen in het gedachtengoed van Iwinkta: vanuit gevoel werken en het licht schijnen op onbelichte aspecten van een proces, organisatie en/of persoon.

Irisea is de auteur, adviseur, trainer, en een (klank)heler in diverse disciplines. waaronder ook veel oosterse therapieën. Iris heeft veel ervaring in het bedrijfsleven als (interim & project) manager en consultant. Op haar reis van zelfrealisatie en bewustwording is ze zich bewust geworden van haar rol in licht als voeding voor het hart.

In een ontmoeting is haar enthousiasme aanstekelijk en haar Licht soms verblindend en biedt altijd een verfrissende blik op het leven.