Vanuit gevoel handelen
Wat je voelt is wat je weet, wat je doet is wat je denkt.
Irisea
Stacks Image 1428
Vaak denken we teveel en vertrouwen we vooral op dat wat ons aangeleerd is. Omdat scholing tot doel heeft om je nieuwe dingen eigen te maken, lijkt er weinig ruimte om te ontdekken welke wijsheid altijd al in jouw aanwezig was. Dit uit zich bijvoorbeeld bij kleine kinderen die, als je doorvraagt, soms met hele 'wijze' antwoorden komen. Dit 'weten' wordt ook wel 'gevoel' of intuïtie genoemd. Eigenlijk is weten het vertrouwen op je gevoel en het daar naar handelen.
Stacks Image 1431
De basis van de wijsheid in jezelf ligt dus met name in vertrouwen hebben. Het gaan handelen naar dit weten en vertrouwen in jezelf vergt moed en gaat doorgaans steeds makkelijker door het stapsgewijs meer toe te passen. Dit voelt soms merkwaardig omdat het gevoel juist geen rationele redenen heeft om tot een besluit te komen. Echter dat maakt de beslissing daarmee niet minder valide of juist voor dat moment. Sterker nog, teveel rationele gedachtes over een beslissing leveren meestal alleen maar meer vragen en mogelijkheden tot uitstel van beslissen op.
Stacks Image 1434
Vanuit weten handelen is dus meer intuïtief beslissen, zonder dat je daarmee ev. gedachtes en rationele overweging hoeft te negeren. Door simpelweg te vertrouwen op dat wat je weet, kun je met de hersenen overwegen waarom deze beslissing inderdaad de juiste is voor jou op dat moment. De praktijk leert dat dit de beslissing niet verandert, maar de tijd en het proces om hier te komen korter maakt.. Bovendien ontstaat er meer vertrouwen in het handelen vanuit dat wat je voelt en weet.