Veranderen is niet moeilijk, jezelf zijn destemeer
Irisea
Een advies of trajectbegeleiding biedt uitkomst bij ondersteuning bij grotere processen en/of projecten. Dit kan zijn door een eenmalige adviesaanvraag of door een structurele ondersteuning en begeleiding, Dit kan zowel in-house als op lokatie.

Het onderscheidende karakter van de Life Navigator is dat van a tot z de persoon/medewerker zelf betrokken en verantwoordelijk wordt gesteld en er geen foute routes zijn. Onderweg zetten we POI (Points of Interest) als richtingwijzers. In plaats van leren en veranderen is het doel juist de persoon/medewerker opnieuw in aanraking laten komen met zijn (unieke) specialiteiten. Zijn persoonlijke portefeuille. Zijn/haar persoonlijk kwaliteiten.

In plaats van persoon in maatschappij plaatsen of medewerker in bedrijf wordt gekeken naar de specifieke kwaliteiten van de medewerker en zoekt naar de plek waar de medewerker en/of persoon deze kwaliteiten in kan zetten.

Een individuele Life Navigator kan helpen voor mensen die:
 • Voelen dat het tijd is voor verandering
 • Voor een belangrijke keuze staan
 • Ondersteuning zoeken in een veranderingsproces
 • Het roer willen omgooien
 • Licht op zichzelf willen schijnen

Advies en begeleiding op maat is voor:

 • Leiders van teams, organisaties en overheid
 • Pioniers en anders denkenden
 • Vernieuwers
 • Uitvinders

Ondersteuning bij:

 • bedrijfsideeën
 • schoolhervorming
 • leiderschapskwesties
 • vernieuwingen en veranderingen
 • nieuwe wetenschappen